Kommunismiehitaja : EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, Номер 46, 18 Апрель 1967

Содержание

Выбрать в разделе изданий Статья.

Текст

Темы