Kommunismiehitaja : EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, Номер 69, 13 Июнь 1967

Содержание

Выбрать в разделе изданий Статья.

Текст

Темы