Kommunismiehitaja : EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, Номер 129, 31 Октябрь 1967

Содержание

Выбрать в разделе изданий Статья.

Текст

Темы