Kommunismiehitaja : EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, Номер 135, 14 Ноябрь 1967

Содержание

Выбрать в разделе изданий Статья.

Текст

Темы