Kommunismiehitaja : EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, Номер 144, 5 Декабрь 1967

Содержание

Выбрать в разделе изданий Статья.

Текст

Темы