Kommunismiehitaja : EKP Kingissepa Rajoonikomitee ja Kingissepa Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, Номер 75, 27 Июнь 1968

Содержание

Выбрать в разделе изданий Статья.

Текст

Темы