Tutvustus

Tutvustus

DIGARi Eesti artiklid

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele.

Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud.

Otsing

Alates 2014.aastast ilmunud portaali lisatud ajalehed on leitavad artiklite haaval. Otsida saab nii pealkirjade, autorite, väljaannete kui tekstis sisalduvate sõnade järgi. Ajalehed aastatest 1811–2013 on esialgu enamasti otsitavad vaid tekstis sisalduvate sõnade järgi.

Perioodid

Eesti ajalehtede kollektsioon jaguneb mõttelisteks perioodideks. Vastavalt perioodile on ajalehtede leidumus ja kättesaadavus portaalis erinev, samuti võivad erineda otsivõimalused.

I periood (01.01.2014–...) – sisaldab enamikku Eestis ilmuvatest ajalehtedest: päevalehed, nädalalehed, maakonna- ja muud kohalikud ajalehed, asutuste ja organisatsioonide ajalehed jne. Kõik artiklid on omaette üksustena leitavad.

II periood (1993–2013) – osaliselt kättesaadav, väljaandeid lisatakse aja jooksul nimetuste haaval. Sel perioodil avaldatud artikleid saab otsida ka Eesti artiklite andmebaasist ISE.

III periood (1945–1992) – osaliselt kättesaadav, väljaandeid lisatakse aja jooksul nimetuste haaval. Sel perioodil avaldatud artikleid soovitame otsida ka bibliograafilisest väljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika.

IV periood (1811–1944) – osaliselt kättesaadav, väljaandeid lisatakse aja jooksul nimetuste haaval. Selle perioodi teistes ajalehtedes avaldatut saab otsida eesti ajakirjandust kajastavast analüütilisest kaartkartoteegist, kust võib leida artikleid ja sõnumeid teemade, isikute ja Eesti kohanimede järgi (küsida lähemalt Rahvusraamatukogu teatmesaalist).

V periood (1944–) väliseesti – portaalis veel vähesel määral hõlmatud, väljaandeid lisatakse aja jooksul nimetuste haaval.

Juurdepääsupiirangud

Süsteemi arendamisel on arvestatud väljaandjate huvidega, mis tähendab, et värskete numbrite täistekste tavaliselt kohe ilmumise päeval üle veebi lugeda ei saa. Küll aga on juurdepääs täistekstidele pea alati olemas Eesti Rahvusraamatukogus ja teistes säilituseksemplare saavates raamatukogudes. Otsingute tegemine on aga vaatamata piirangutele alati võimalik, niisamuti on artiklite bibliograafilised andmed (autor, pealkiri, väljaande andmed jne) alati kättesaadavad. Igal väljaandel võib olla erinev juurdepääsuregulatsioon – selle saab välja selgitada iga konkreetse nimetuse juures olevast infost. Vt. näiteks ajalehte Eesti Spordileht.

Autoriõigused

Artiklite bibliograafilised andmed kuuluvad Eesti Rahvusraamatukogule. Andmeid võib kasutada vastavalt Creative Commonsi litsentsile CC0 (CC0 – No Rights Reserved).

Tehniline teave

Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017.aastast ilmunud ajakirjadele jt jadaväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1811–2013) lisatakse nimetuse haaval vastavalt konverteerimiskavale. Vanemaid ajakirju jt jadaväljaandeid (ilmunud enne 2017) vaata digitaalarhiivis DIGAR.

Portaalis kasutatakse Uus-Meremaa firma DL Consulting Ltd tarkvara Veridian.