DIGAR Eesti artiklid
Avaleht > Tutvustus

Tutvustus


DIGARi Eesti artiklid

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele.

Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud.

Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017.aastast ilmunud ajakirjadele jt jadaväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1821–2013) lisatakse nimetuse haaval vastavalt konverteerimiskavale. Vanemaid ajakirju jt jadaväljaandeid (ilmunud enne 2017) vaata digitaalarhiivis DIGAR.

Otsing

Alates 2014.aastast ilmunud portaali lisatud ajalehed on leitavad artiklite haaval. Otsida saab nii pealkirjade, autorite, väljaannete kui tekstis sisalduvate sõnade järgi. Ajalehed aastatest 1821–2013 on esialgu enamasti otsitavad vaid tekstis sisalduvate sõnade järgi.

Perioodid

Eesti ajalehtede kollektsioon jaguneb mõttelisteks perioodideks. Vastavalt perioodile on ajalehtede leidumus ja kättesaadavus portaalis erinev, samuti võivad erineda otsivõimalused.

I periood (01.01.2014–...) – sisaldab enamikku Eestis ilmuvatest ajalehtedest: päevalehed, nädalalehed, maakonna- ja muud kohalikud ajalehed, asutuste ja organisatsioonide ajalehed jne. Kõik artiklid on omaette üksustena leitavad.

II periood (1993–2013) – osaliselt kättesaadav, väljaandeid lisatakse aja jooksul nimetuste haaval. Sel perioodil avaldatud artikleid saab otsida ka Eesti artiklite andmebaasist ISE.

III periood (1945–1992) – osaliselt kättesaadav, väljaandeid lisatakse aja jooksul nimetuste haaval. Sel perioodil avaldatud artikleid soovitame otsida ka bibliograafilisest väljaandest Artiklite ja retsensioonide kroonika.

IV periood (1821–1944) – osaliselt kättesaadav. Tegemist on aadressil http://dea.nlib.ee asuva andmebaasi Digiteeritud Eesti ajalehed ainestuga, millest üle 100 000 lehekülje on juba DIGARi Eesti artiklite portaali üle tõstetud. Täies mahus saab otsida, lehitseda ja lugeda näiteks väljaandeid Waba Maa (1918–1938), Uudisleht (1927–1940), Virumaa Teataja (1925–1940), Sakala (1878-1940) jne. Andmebaasi Digiteeritud Eesti ajalehed ainestu kantakse portaali üle 2016. aasta jooksul. Selle perioodi teistes ajalehtedes avaldatut saab otsida eesti ajakirjandust kajastavast analüütilisest kaartkartoteegist, kust võib leida artikleid ja sõnumeid teemade, isikute ja Eesti kohanimede järgi (küsida lähemalt Rahvusraamatukogu teatmesaalist.

V periood (1944–) väliseesti – portaalis veel vähesel määral hõlmatud. Tegemist on aadressil http://dea.nlib.ee asuva andmebaasi Digiteeritud Eesti ajalehed ainestuga, ajalehed lisatakse DIGARi Eesti artiklite portaali 2016-2017. aasta jooksul.

Juurdepääsupiirangud

Süsteemi arendamisel on arvestatud väljaandjate huvidega, mis tähendab, et värskete numbrite täistekste tavaliselt kohe ilmumise päeval üle veebi lugeda ei saa. Küll aga on juurdepääs täistekstidele pea alati olemas Eesti Rahvusraamatukogus ja teistes säilituseksemplare saavates raamatukogudes. Otsingute tegemine on aga vaatamata piirangutele alati võimalik, niisamuti on artiklite bibliograafilised andmed (autor, pealkiri, väljaande andmed jne) alati kättesaadavad. Igal väljaandel võib olla erinev juurdepääsuregulatsioon – selle saab välja selgitada iga konkreetse nimetuse juures olevast infost. Vt. näiteks ajalehte Eesti Spordileht.

Autoriõigused

Artiklite bibliograafilised andmed kuuluvad Eesti Rahvusraamatukogule. Andmeid võib kasutada vastavalt Creative Commonsi litsentsile CC0 (CC0 – No Rights Reserved).

Ajalehti leiad veel andmebaasist:

DEA | dea.nlib.ee. Eesmärk on 2016-2017. aasta jooksul tõsta uude keskkonda üle kõik seni andmebaasis DEA (dea.nlib.ee) olnud ajalehed.

Tehniline teave

DIGARi Eesti artiklite portaalile sisendi tootmiseks kasutame Saksa firma CCS | Content Conversion Specialists tarkvara docWORKS©.

Kasutajaliidese tarkvara pärineb Uus-Meremaa firmalt DL Consulting Ltd.

Vanade ajalehtede digiteerimiseks kasutatakse mikrofilme. Sellega säästetakse paberoriginaale digiteerimisega kaasnevatest kahjustustest. Samuti on failide mahud mikrofilmilt skaneerituna oluliselt väiksemad võrreldes digiteerimisega suureformaadiliselt originaalilt. Filmid on skaneeritud ELNET Konsortsiumi ja Helsingi Ülikooli Raamatukogu Mikkeli digiteerimiskeskuses.

Kaasaegsed väljaanded jõuavad raamatukokku digitaalselt sündinuna otse kirjastajalt ega vaja täiendavat digiteerimist.

Artiklite lugemiseks ja otsinguks erilised tehnilised nõuded puuduvad. Vaja on internetiühendust ning kaasaegset veebilehitsejat. Soovitame kasutada veebilehitsejaid Internet Explorer või Firefox.


 
DIGAR
  Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
Kontakt: 630 7611
dea@nlib.ee
 
Alert Close
Abi Close
Muuda Close
Lisa loendisse Close
Paiguta teise loendisse Close