DIGAR Eesti artiklid
Avaleht > Koostööpartnerid

Koostööpartnerid


Koostööpartnerid

Artiklite portaali eesmärgiks on koondada kõik Eesti perioodilised väljaanded ühte keskkonda. Selle ülesande täitmisel on väga oluline roll koostööpartneritel, kelle digitaalsed kollektsioonid ja digiteeritud väljaanded tehakse kättesaadavaks DIGARi Eesti artiklite portaali kaudu. Informatsiooni selle kohta, millise raamatukogu või muu asutuse poolt digiteeritud väljaandega on tegemist, leiab konkreetse väljaande infolehelt.

Portaali sisust moodustab suure osa digiteeritud ajalehtede andmebaasi DEA ainestu. Andmebaasi DEA eesmärk oli vanade eestikeelsete ajalehtede digitaalsetele pildifailidele juurdepääsu loomine veebis.

DEA koostamises osalesid kolm Eesti raamatukogu:

Eesti Rahvusraamatukogu (RR), koordineerija;

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu (KMAR);

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (TLÜ AR).

Artiklite portaali loomine andis võimaluse DEA kontseptsiooni arendada. DEA ainestu konverteeritakse spetsiaalse tarkvara abil ümber, tõstetakse uude keskkonda üle ning antakse seeläbi kasutajatele laiemad võimalused ajalehtedes avaldatut tõhusamalt uurida.

Eesmärk on 2016-2018. aasta jooksul tõsta uude keskkonda üle kõik seni andmebaasis DEA (dea.nlib.ee) olnud ajalehed.

Lisaks jõuavad DIGARi Eesti artiklite portaali ka uute koostööpartnerite pakutavad digitaalsed ajalehed: esimese etapis lisanduvad Tartu Ülikooli Raamatukogus digiteeritud Estica ajalehed, mis hetkel on leitavad Tartu Ülikooli digikogu DSpace (dspace.ut.ee) kaudu.


 
DIGAR
  Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
Kontakt: 630 7611
dea@nlib.ee
 
Alert Close
Abi Close
Muuda Close
Lisa loendisse Close
Paiguta teise loendisse Close